TakaisinAD-MUUNNIN KOKEILUA OSA 1 - 26.07.2009


Kuva 1
Tarkoituksena oli liittää ad-muunnin ADC0832 tietokoneeseen lpt-portin avulla ja tehdä ohjelma visual basic.net:in avulla. Ohjelma ohjaisi ja tulkitsisi ad-muuntimen lähettämää dataa ja näyttäisi mittaustuloksen tietokoneen ruudulla.

Kyseinen ad-muunnin on 8-bittinen ja sisältää kaksi mittauskanavaa. Kytkentä valmistui yhdessä illassa koekytkentälevylle, jonka jälkeen aloitettiin yksinkertaisen tulkinta ohjelman rakentaminen käyttäen visual basic.net:iä apuna tähän.

Viereisessä kuvassa 1 näkyy kyseinen koekytkentä levylle tehty prototyyppi rakennelma.Kuva 2
Kyseinen tulkinta ohjelma näkyy kuvassa 2, jonka avulla pystytään ohjaamaan ad-muunnin päälle ja pois. Lisäksi ohjelma näyttää ad-muuntimen antaman tuloksen ja mitatun jännitteen arvon. Kyseinen ohjelma on rakennettu toimimaan windows xp käyttöjärjestelmässä.

Edellä lyhykäisesti esitelty projekti sai alkunsa kun eräs perjantai-ilta oli vähän tylsää ni piti verestää vanhoja ohjelmointi- ja elektroniikka-taitoja. Luultavasti kyseinen projekti tulee toimimaan pohjana muutamalle suunnitteilla olevalle projektille, jotka toivottavasti näkevät vielä päivänvalon.

©MikaWeb