TakaisinAD-MUUNNIN KOKEILUA OSA 2 - 11.08.2009

Kuva 1.
Tuli jatkettua aloitettua projektia ad-muuntimen ADC0832 ympärillä ja liitettyä ensimmäisessä mittauskanavassa olleen lämpötila-anturin lm35 rinnalle muuntimen toiseen kanavaan paine-anturi MPX4250.Paine-anturin avulla oli tarkoitus mitata ilmanpainetta.

Tämän lisäksi aiemmin tehty softa toimisi pohjana paremmalle ja hieman kehittyneemmälle softalle, johon olisi tarkoitus lisätä eri antureille aliohjelmat sitä mukaa kun saan niitä projekteihini hommattua kokeilua varten. Muutamia lisäominaisuuksia noin muutenkin ohjelmaan olisi hyvä sisällyttää.
 • Aliohjelmat antureille
 • Tulosten näyttö halutuissa yksiköissä
 • Tiedon tallennus analysointia varten
 • Tallennetun tiedon perusteella mahdollisia kuvaajia ja laskuja tiedon tulkintaa varten
Kuvassa 1. on nähtävissä kytkentä rakennettuna koekytkentäalustalle ja siitä on havaittavissa ad-muunnin,paine-anturi ja lämpötila-anturi. Kytkennälle olisi tarkoitus tehdä myös piirilevy.


Kuva 2.

Kuvassa 2. on esitelty paranneltua ohjelmistoa, joka koostuu seuraavista ominaisuuksista:
 • Mahdollisuus valita mitkä kanavat käytössä
 • Voi valita mikä anturi on missäkin kanavassa ja missä muodossa tieto näytetään
 • Mittausten aikaväliä pystyy säätämään 50ms-1h
 • Tietojen tallennus haluttuun tekstitiedostoon
 • Haluttu määrä mitattuja näytteitä, jonka jälkeen lopetetaan mittaus


Kuva 3.

Kuvassa 3. on ohjelma käynnissä ja nähtävissä on mitattu lämpötila ja paine.


Kuva 4.

Kuvassa 4. ohjelma on käynnissä ja mittauksen tarkoituksena on mitata 100 arvoa ja sen jälkeen lopettaa mittaus. Ohjelmassa näkyvä lampun kuva ilmaisee, että mittaus on käynnissä ja kun 100 arvoa on mitattu niin lamppu sammuu ja mittaus ja tiedonkeruu lopetetaan.


Kuva 5.
Kuvassa 5. on esitelty ohjelman tallentamaa dataa, jota voidaan käsitellä ja tulkita esim. excelin avulla ja tehdä kerätystä tiedosta haluttuja laskutoimenpiteitä ja kaavioita. Tallennettu data koostuu seuraavista tiedoista:
 • Mittausaika
 • Tulos
 • Mittayksikkö


Kuvassa 6. on esitelty tuloksia mittauksesta, jossa on ad-muuntimen kanavaan 1 kytkettyä lämpötila-anturia käytetty mittaamaan juottimen kärjen lämpötilaa ja mittaustulosten perusteella piirretty kaavio, jossa on nähtävissä juottimen kärjen lämpötilan muutos ajankuluessa.
Kuva 6.

Mahdollisia projektin jatkokehityksiä tulevaisuudessa:
 • Ohjelmaan muutamalle muullekkin ad-muuntimelle tuki.
 • Ohjelmaan useammalle anturille tuki.
 • Piirilevy ja kotelo.
 • tiedon lähetysmahdollisuudet internetin kautta.
 • LPT-portin kautta toimivan yhteyden tilalle USB- tai COM-portin avulla toimiva yhteys. Aiheuttaa muutoksia laitteen rautapuoleen, kuten mikrokontrollerin lisäyksen.
©MikaWeb