TakaisinMX7224 DAC - 25.11.2009


Kuva 1.
On tullut paljon tehtyä projekteja A/D-muuntimen kanssa, mutta ensimmäistä kertaa päädyin kokeilemaan D/A-muunninta. Projektia varten päädyin MX7224 D/A-muuntimeen, joka on MAXIM:in valmistama 8-bitin D/A-muunnin.

D/A-muuntimen ohjaamiseen käytin atmelin ATMEGA8515 mikrokonttrolleria. Tarkoituksena oli perehtyä D/A-muuntimen toimintaan ja katsoa mitä kaikkea sillä voisi tehdä.

Suunnittelin ja rakensin D/A-muuntimelle piirilevyn, joka helpotti muuntimen käyttöä. Levylle syötettiin muuntimen tarvitsemat käyttöjännitteet ja tarvittavat referenssi jännitteet. Sen lisäksi D/A-muuntimen analogia lähdön ulostulo-jännitesignaali syötettiin LM741 operaatiovahvistimen avulla rakennettuun jännitevahvistimeen, jonka avulla lähdöstä saatua signaalia voidaan vahvistaa halutun suuruiseksi käyttötarkoituksen mukaan. Rakennettu piirilevy on esitelty kuvassa 1.Kuva 2.
Ensimmäiseksi tuli tehtyä ohjelma mikrokontrollerilla,joka syötti D/A-muuntimelle bittiarvoja 0-255 ja antoi käskyn muuttaa kyseisen bittiarvon analogia-jännitteeksi. Samalla mitattiin D/A-muuntimen antamaa ulostulojännitettä ja verrattiin sitä bittiarvoihin.

Seuraavaksi tein erilaisia aaltomuotoja,kuten kuvassa kaksi näkyvä kanttiaalto. Ja D/A-muuntimen ulostulojännitteen mittaamiseen käytin tällä sivuilla aiemmin esiteltyä rakennus-projektia A/D-muuntimen parissa ja kuvan 2 kuvaaja on piiretty excelillä ohjelman antamien mittaustietojen perusteella.

Kuva 3.
D/A-muuntimella sini signaalin teko hoidettiin aluksi laskemalla excelillä 0-360° asteille sinin arvot.ja laskettiin näiden saatujen arvojen perusteella uudet arvot 0-5 voltin välille.

Tämän jälkeen valittiin arvot 5 asteen välein ja laskettiin näille bitti-arvot, jotka ovat nähtävissä kuvassa kolme. Muistiin tallennettu siniaalto koostui 73 arvosta, jotka tallennettiin mikrokontrollerin muistiin ja arvoja ajetaan järjestyksessä D/A-muuntimelle tietyin väliajoin, joten näin ollen ulostulosta saatiin riittävän hyvä siniaalto aikaiseksi.
Tämän jälkeen tuli mitattua D/A-muuntimen ulostulojännitettä oskiloskoopilla ja ihan komeelta siniaalloltahan se näytti ja tulihan sitä syötettyä myös kaiuttimeen ja komealtahan se kuulosti. Tarkoitus olisi vielä tulevaisuudessa jatkaa kyseisen D/A-muuntimen kanssa kokeiluja ja projekteja ja luultavasti ottaa A/D-muunnin käyttöön ja ottaa sillä pieni ääninäyte, jonka mikrokonttrolleri varastoisi muistiin ja syöttäisi esimerkiksi nappia painettaessa muistiin nauhoitetun ääninäytteen D/A-muuntimen avulla vahvistimeen ja sitä kautta kaiuttimeen.

©MikaWeb