TakaisinADXL210E - 2-akselinen kiihtyvyysanturi - 25.11.2009


Kuva 1.
Päätin tutustua mielenkiinnon vuoksi kiihtyvyysanturiin ADXL210E, joka on Analog Devices:in valmistama. Alla hieman teknisiä tietoja anturista:
  • Anturin mittausalue: +/- 10g
  • Sisältää: 2 mittausakselia (X ja Y)
  • Mittaustieto: analogisena/pulssinleveytenä
  • Käyttöjännite: 3-5.25V
  • Koko:5x4,5x1,78mm

Anturin pienuuden takia päätin tehdä piirilevyn, jotta anturin käsittely ja testaaminen olisi helpompaa. Kuvassa 1 on nähtävissä anturi juotettuna piirilevyyn.

Tämän jälkeen aloitin anturin testaamisen suunnittelemalla atmega8515 mikro-ohjaimelle sopivaa ohjelmaa.

Kuva 2.
Kyseinen anturi antaa siis x- ja y- akselin mittaustiedon ulos pulssin leveytenä, Itse päädyin tulkitsemaan anturin antamia tietoja juuri tuon pulssinleveyden avulla. Tämän takia täytyi anturin ympäristö komponenteilla määritellä kuvassa 2 näkyvän pulssin T1 ja T2 ajat x- ja y-akselille.

Itselleni tuli T1 ajaksi 5ms ja T2 ajaksi 10ms. T1 ollessa tuo 5ms, joka vastaa 0g arvoa. Mikro-ohjaimen avulla tehtiin ohjelma, joka mittasi T1 ja T2 aikoija x- ja y-akselille. Ohjelmassani mitattiin x-akselin lähdöstä T1 ja T2 aika, koska T2 aika on ulkoisten komponenttien takia myös sama y-akselille niin y-akselin lähdöstä mitattiin vain T1 aikaa.

Mittaustietojen avulla mikro-ohjain pystyy laskemaan kiihtyvyyden tai muuta haluttua tietoa.


Kun sain akseleiden T1 ja T2 aikoja tulostettua LCD näytölle niin päädyin tekemään ohjelman, joka sytyttäisi rgb-ledin avulla seuraavia astelukuja 0°,90°180° ja 270° vastaavan värin anturia kallistettaessa, jota on kuvattu kuvassa 3.

Kuvissa 4 ja 5 on kuvattu rgb-ledin värin vaihtumista anturia käännettäessä johonkin edellä mainittuun neljästä astearvosta.

Kuva 3.


Kuva 4.
Kuvassa 4 anturia ei ole käännetty, joten aste arvo on:0° ja rgb-ledi palaa vihreänä.


Kuva 5.
Kuvassa 5 anturia käännetty oikealle, joten aste arvo on:90° ja rgb-ledi palaa punaisena.


Kuva 6.
Tämän lisäksi päätin parannella ohjelmaani lisäämällä kallistuksen tulostuksen näyttöön asteina ja mittaus alue 0-180astetta. Kuvissa 6,7 ja 8 näkyy kun anturia on kallistettu ja näytössä paljonko anturia on kallistettu ja mittaus tarkkuus 1°.

Kuvassa 6 on nähtävissä anturin alku asento ennen kuin anturia käydään kallistamaan ja näytössä kallistuslukema asteina.


Kuva 7.
Kuva 7. anturia kallistettu 42 astetta.


Kuva 8.
Kuvassa 8. anturia kallistettu 90 astetta.

Tässä oli lyhykäinen kertomus kiihtyvyysanturi ADXL210E kokeilustani ja lisää on tulossa vietettyäni lisää sateisia päiviä elektroniikan parissa. Kiihtyvyysanturin sovelluskohteita tulee älyttömästi mieleen ja niitä olisi kiva kokeilla käytännössä ja kyseinen anturi tarjoaa varmasti elektroniikka-harrastajalle monia mahdollisia ja mielenkiintoisia projekteja tehtäväksi kuten:
  • Hälyytin sovellukset
  • Asennon tunnistus
  • Loukkaantumis hälyytin
©MikaWeb