TakaisinRASPBERRY PI OSA 4 - 22.02.2014


Kuva 1.

Vähän päivitystä omasta Raspberry Pi projektistani. Kuvassa 1 on menossa Raspiin liitettävän väylän ensimmäisen version testailua.

Suunnittelemani väylän avulla on mahdollista liittää maksimissaan 8 kappaletta Atmel-piirejä väylälle, joiden avulla voidaan ohjata niiden perään kytkettyjä laitteita kuten ledejä, releitä, yms. Kuvassa näkyvät ledit indikoivat mikä väylälle kytketyistä Atmel-piireistä on valittuna.

Väylällä käytetyt mikro-ohjaimet ovat mallia Atmega88,Atmega8515 ja Atmega128.

Varsinaisten liitettävien laitteiden ohjelmat on koodattu väylälle liitettäviin Atmelin mikro-ohjaimiin. Väylälle liitetyt mikro-ohjaimet kommunikoivat käskyin Rasperry piillä pyörivien C-ohjelmien kanssa.

Jokaista väylälle liitettyä mikro-ohjainta varten on omat C-kielellä tehdyt ohjelmat. Toimintaperiaatteena on että C-kielellä tehty väyläohjelma valitsee tarpeen mukaan osoitteen jonka perusteella ohjataan haluttua mikro-ohjainta. Tämän jälkeen käynnistetään kyseistä mikro-ohjainta varten tehdyt ohjelmat Raspilla ja aloitetaan valitun mikro-ohjaimen ohjaaminen ja tulkinta sekä tallennetaan tarvittavat sensori tiedot Raspille.


Kuva 2.

Kuvassa 2 on menossa väylälle liitetyn mikro-ohjaimen testaaminen Windowsille tehdyn testiohjelman avulla. Koekytkentä alustalle on tehty tarvittavat kytkennät, jotta väylän avulla on saatu kytkettyä mikro-ohjain USB/rs232-muuntimen avulla Windows pöytäkoneeseen.

Kuvassa näkyy myös mikro-ohjain kortin avulla rakennettu sääaseman testiversio ohjelmiston ohjelmointia ja testaamista varten. Antureita simuloi mikro-ohjain korttiin kytketyt potentiometrit.Kuva 3.

Lisäksi Hankin Raspin virtalähteen syöttöihin virta-anturit. Virta-antureiden avulla saatiin mitattua Raspin ja sen oheislaitteiden kuluttama virta 5V ja 12V syötöstä. Lisäksi tein kytkennät 5V ja 12V jännitteen mittausta varten.

Virta-antureista saadaan mitattu virta ulos jännitetietona. Kyseinen jännitetieto on liitetty Raspin väylälle kytketyn mikro-ohjaimen Atmega88 ad-muuntimen sisääntuloon.

Tietyin väliajoin Raspilla pyörivä C-ohjelma käy kyselemässä tämän mittaustiedon. Tämä mittaustieto voidaan myös lukea Windows-koneella pyörivällä client ohjelmalla.

Kuvassa 4 testataan virta-anturia tehovastuksen avulla ja yleismittarista on nähtävissä virta-anturin antama virtamittauslukema jännitteenä.


Kuva 4.

Tällä hetkellä Raspiini on liitetty useampi mikro-ohjain, joiden tehtävänä on huolehtia erilaisten antureiden tulkinnasta, sekä ohjata tarpeen vaatiessa releitä. Näiden lisäksi ohjata RF-linkin avulla releitä sekä tulkita RF-linkin kautta välitettyä dataa. Lisäksi Raspilla pyörii C-ohjelmat USB-väylään kytkettyjen GSM- ja GPS-moduulien tulkitsemista varten.


Kuva 5.

Kuvassa viisi on näkyvissä VB.net:n avulla tehty clientti-ohjelma Windows-koneelle. Kyseisessä ohjelmassa Weather-välilehdellä näkyy mitatut säätiedot, sekä minimi, maksimi ja keskiarvo tulokset mittauksista.


Kuva 6.

Server välilehdellä näkyy onko Raspin jännitesyöttö sähköverkon kautta vai toimitaanko UPS:n akuilla. Lisäksi kyseisellä välilehdellä näkyy UPS:n syöttämän virtalähteen lähtöjen jännitteet ja virrat.

Välilehdeltä näkee myös Raspin kotelon lämpötilan sekä palvelimella ajettavien palveluiden tilan.

Lisäksi Raspilla tarkistetaan ajoittain tekemieni ohjelmien md5-summat, joiden tulos välitetään VB.net ohjelmalle. Nähtävissä on myös Raspi-serverin IP-osoite sekä milloin serveri on tehnyt ohjelmistosta ja datasta varmuuskopion.


Kuva 7.

Ohjelmani Communication-välilehdellä näkyy RF-linkin lähettämä data sekä RF-linkin kautta ohjattujen lähtöjen tila.

Lisäksi välilehdellä näkyy GSM-moduulin tila sekä USB-väylän kautta liitetyn GPS-moduulin tila ja tarvittaessa voi ohjelmassa avata MAP-nappulan avulla GPS-moduulilta saadut koordinaatit Googlemapsin avulla selaimeen, josta näkee nappulan paino hetken aikaisen sijainnin.


Kuva 8.

HOME-välilehdellä on asetukset palovaroitinta ja vedenvuoto ilmaisinta varten. Kyseisiä ilmaisimia simuloi tällä hetkellä kytkimet, joiden tilasta riippuen Raspi lähettää GSM-moduulin avulla viestin kännykkään tai sähköpostin.


Kuva 9.

Control-välilehdellä voi ohjata Raspin väylälle kytketyn mikro-ohjaimen perään kytkettyjä releitä.


©MikaWeb