TakaisinRASPBERRY PI - OPAS OSA 10 - 13.02.2013

Kuva 1.

Tässä oppaan osassa käytetty linux versio: 2012-10-28-wheezy-raspbian


Kuva 2.
Päädyin kokeilemaan vielä sarjaporttia uudemmalla linux versiolla wlanin yli.

Myöhempiä oppaan osia varten täytyy muokata muutamia asetuksia, jottei Raspbian linux varaa ja käytä sarjaporttia.

Kuva 3.

Tehdään alustavat muutokset ettei käyttöjärjestelmä enää varaa sarjaporttia. Joten Aloitetaan. Käynnistetään nanolla inittab-tiedosto polun päästä.

Kuva 4.

Kommentoidaan inittab-tiedostosta sarjaportti merkintä pois. Tämän jälkeen käyttöjärjestelmä ei varaa enää sarjaporttia ja voimme käyttää sitä omissa kokeiluissamme tai ohjelmissa.

Kuva 5.

Tämän jälkeen avataan tiedosto cmdline.txt kuvassa 5 näkyvän polun takaa.

Kuva 6.

Tiedostossa on seuraava rivi:

dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait

Muokkaa rivi kuvassa 6 näkyvään muotoon. Eli poista viittaukset sarjaporttiin. Eli rivisi tulisi näyttää tältä:

dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait

Käynnistä pii uudelleen.

Kuva 7.

Asetetaan sarjportin nopeus.

Kuva 8.

Lähetetään viesti sarjaporttiin.

Kuva 9.

Vastaanotettu tieto toisella koneella.

Kuva 10.

Vastaanotetaan piin sarjaporttiin lähetettyä dataa.

Kuva 11.

Lähetetään dataa piille sarjaporttia pitkin.

Kuva 12.

painetaan ensin ctrl+c, jotta päästään pois edellisestä komennosta ja luetaan testi.txt tiedosto.

Kuva 13.

<-Osa 9. Osa 11.->
©MikaWeb