TakaisinRASPBERRY PI - OPAS OSA 34 - 22.2.2014

Kuva 1.

Ohessa esimerkki kuinka voit lukea tietoa Raspille tallennetusta tiedostosta tietoa sekä ohjata raspiin kytkettyä lediä VB.net 2008 avulla. Ennen kuin aloita tulee sinulla olla luotuna Raspille kansio, joka on jaettu Windows koneille. Lisäksi Windows koneella ja käyttäjällä tulee olla tarvittavat oikeudet kansioon ja sen sisältämiin tiedostoihin. Tulee myös asennettuna olla wiringPi-kirjasto.

Oppaassa käytetyt tiedostot: Rpi-opas 33 - source.rar

Kuva 2.

Kytke ledi sopivan etuvastuksen avulla Raspberryyn. (330R-470R)

Kuva 3.

Luo kuvassa 3 näkyvä tiedosto kansioon, joka on jaossa Windows-koneille. Itse tein Linuxin juureen jako-kansion, jonka jaoin Windows-koneille. Lisäksi luo nanolla status.txt, data.txt ja out1.txt tiedostot. Täydennä kansiopolkusi kuvassa 3 näkyvään koodiin, jonka luot test.c tiedostoosi.

Tämän jälkeen käännä tiedosto komennolla: cc -o test test.c -L/usr/local/lib -lwiringPi

TOIMINTA LYHYESTI: Kyseinen ohjelma luo tekstitiedoston status.txt ohjelman alussa ja tämän jälkeen ohjelma tallentaa laskurin sen hetkisen arvon data.txt tiedostoon. Tämän jälkeen luetaan out1.txt,johon vb.net ohjelma on tallentanut arvon. Tämän arvon mukaan Raspilla pyörivä C-ohjelma sytyttää ledin tai sammuttaa sen. Näiden toimenpiteiden jälkeen poistetaan status.txt tiedosto ja pidetään pieni tauko. Tämän jälkeen ohjelma alkaa alusta.(huom. while silmukan asetukset)

Kuva 4.

Luodaan VB.net 2008 avulla uusi Windows-ohjelma. Luodaan käyttöliittymä kahdesta napista, 3 labelistä ja yhdestä timerista. Nappuloiden viereen tulevaan labeliin teksti LED.

Kuva 5.

Ohessa timer1:n asetukset.

Kuva 6.

Kuvassa 6 näkyy koodit, jotka tulevat nappuloiden ja timerin taakse. Muokkaa tiedostopolut vastaamaan omaa tilannettasi.

TOIMINTA LYHYESTI: VB.net ohjelman timerissa oleva koodi ajetaan määritellyin väliajoin läpi ja tarkastetaan ensiksi onko Raspin Windows-koneille jakamassa kansiossa status.txt tiedosto. Jos kyseistä tiedostoa ei ole, niin luetaan Raspilla pyörivän C-ohjelman laskurin arvo data.txt tiedosta. Tämän jälkeen tallennetaan käyttäjän napin painallusten perusteella 1 tai 0 out1.txt tiedostoon, jonka mukaan Raspilla pyörivä C-ohjelma sytyttää tai sammuttaa ledin.

Kuva 7.

Kun tarvittavat ohjelmat on tehty käynnistä C-ohjelma Raspilla ja käännä VB.net ohjelma ja aja.

Mikäli kaikki onnistui pitäisi VB.net 2008 ohjelmassa juosta Raspilla pyörivän C-ohjelman laskurin arvo. Lisäksi pitäisi Raspiin kytketyn ledin syttyä ja sammua VB.net ohjelman nappeja painettaessa.

<-Osa 33. Osa 35.->
©MikaWeb