TakaisinRASPBERRY PI - OPAS OSA 36 - 22.2.2014

Kuva 1.

Tässä oppaan osassa testataan Network File Systemssiä eli NFS:ää, joka mahdollistaa kansioiden ja levyjen jakamisen Linux koneiden kesken. Aloitetaan...

Kuva 2.

Luodaan Raspin juureen kansio ja annetaan tarvittavat oikeudet CHMOD-komennolla. Tämän jälkeen siirry kansioon ja luo kansioon nanolla tekstitiedosto ja tallenna se kansioon.

Kuva 3.

Asennetaan NFS- ohjelmiston paketit Raspille.

Kuva 3.

Avataan nanolla exports-tiedosto kyseisen polun päästä.

Kuva 4.

Määritellään exports- tiedostoon mikä kansio jaetaan Raspilta muille linux koneille.

Kuva 4.

Käynnistetään NFS palvelin uudelleen.

TESTATAAN:

Itse käytin Raspilla pyörivän NFS palvelimen testaamiseen kannettavallani pyörivää Linux Minttiä. Ja tein seuraavat toimen piteet Mintissä, jotta sain Raspin jakaman kansion näkymään:

1. Luodaan kansio toiselle koneelle mihin halutaan Raspilla jaossa oleva kansio liittää komennolla: mkdir rjako

2. Annetaan tarvittavat oikeudet kansiolle komennolla: chmod 777 rjako

3. Mountataan Raspilla jaossa oleva kansio toiselle koneelle komennolla: mount koneen ip-osoite:/raspijako /rjako

4. Siirrtytään luotuun hakemistoon komennolla: cd rjako

5. Ajamalla ls-komennon pitäisi Raspille tallentamasi tekstitiedosto näkyä clientti Linux koneella.

HYVÄ TIETÄÄ:

Kansion unmounttaaaminen:

umount /rjako

Raspilla jaossa olevan kansion liittäminen clientti koneella käynnistyksen yhteydessä:

nano /etc/fstab

lisää oheinen rivi: koneen ip-osoite:/kansion/polku /kansion/polku/mihin/liitetään/serverillä nfs deafaults 0 0

<-Osa 35. Osa 37.->
©MikaWeb