TakaisinRASPBERRY PI - OPAS OSA 4 - 13.10.2012

Kuva 1.

Tässä osassa luodaan ensimmäiset html- ja php-sivut ja tarkistetaan vielä Apachen, Php:n ja Samban toiminta:

Kuva 2.

Aloitetaan: kirjaudu sisään puttyn avulla. Voit tyhjentää näytön komennolla: clear

Kuva 3a.

Riippuen kummalla käyttäjällä kirjauduit, niin tee kuten kuvassa 3a tai 3b.

Kuva 3b.

Olet nyt Apache palvelimen kansiossa, jonne voit luoda html- tai php-sivut, jotka näkyvät lähiverkossasi.

Kuva 4.

Voit tarkistaa komennolla ifconfig raspberrysi ip-osoitteen ja kirjoita se muistiin.

Kuva 5.

Luodaan html-tiedosto www kansioon. Käynnistetään tekstieditori nano ja annetaan samalla html-tiedostolle nimi. Itse käytin index.html-tiedostoa. Apachen asentamisen jälkeen tämä kansio sisältää oletuksena index.html tiedoston.

Pi-käyttäjätunnuksella käytä komentoa: sudo nano index.html tai tutustu netissä chmod komentoon.

Kuva 6.

Pitäisi kuvan 6 kaltainen tekstieditori avautua näytöllesi, joten kirjoita sinne seuraava koodin pätkä.

<html><body><h1>TESTI...</h1>
</body></html>

Tallennetaan tiedosto paina näppäimistöltä: ctrl + o

Kuva 7.

Tekstieditori näyttää millä nimellä tiedosto tallennetaan ja paina enteriä hyväksyäksesi tallennus.
Poistu nano-tekstieditorista painamalla näppäimistöllä: ctrl + x

Kuva 8.

Poistuneena nano-tekstieditorista.

Kuva 9.

Testataan html-sivua kirjoittamalla selaimeen raspberryn ip-osoite ja html-sivun nimi. Itse lisäsin vielä kuvan omaan html-sivuuni.

Kuva 10.

Jatketaan vielä testaamalla php:n toiminta. Luodaan php-sivu ja pi-käyttäjällä komennolla: sudo nano phptest.php

Kuva 11.

Kirjoita kuvassa 11 näkyvä php-koodi tiedostoosi.

Kuva 12.

Testataan selaimella.

Kuva 13.

Luodaan eka.php tiedosto. Pi-käyttäjätunnuksella: sudo nano eka.php

Kuva 14.

Kirjoita kuvassa 14 näkyvä koodi eka.php tiedostoon ja tallenna se käyttämällä näppäinyhdistelmää ctrl + o ja paina enteriä. Poistu ohjelmasta näppäinyhdistelmän ctrl + x avulla.

Kuva 15.

Poistuneena nano-tekstieditorista.

Kuva 16.

Luotu php-sivu avattuna selaimessa. Nyt on luotu toimivat html- ja php-sivut käyttäen apuna apachea ja phptä. Seuraavaksi tarkistetaan samban toiminta.

Kuva 17.

Ilman Samba-palvelua käyttämäsi Windows-kone ei näe raspberryäsi.

Kuva 18.

Haetaan vielä yksi paketti sambaan liittyen, koska muuten smbpasswd komento ei toimi. Käytä komentoa sudo apt-get install samba-common-bin

Kuva 19.

Luodaan jako kansio.

Kuva 20.

Siirrytään kansioon jossa sijaitsee Samban asetustiedost smb.conf ja avataan tiedosto.

Kuva 21.

Tarkista selaamalla smb.conf tiedostoa, että työryhmä on sama kuin käyttämäsi Windows-koneen työryhmä.

Kuva 22.

Etsi security kohta ja muuta tilalle user.

Kuva 23.

Kirjoita tiedoston loppuun kyseiset rivit. Tallenna tiedosto nano editorissa ctrl + o ja poistu crtl + x

Kuva 24.

Annetaan käyttäjälle pi oikeudet käyttää Samba-palvelua ja annetaan salasana(raspberry).

Kuva 25.

Käynnistetään Samba-palvelu uudelleen.

Kuva 26.

Tämän jälkeen pitäisi Raspberry piin näkyä Windows-koneellesi.

Kuva 27.

Klikkaa piin kuvaketta ja tämän jälkeen jako kansion pitäisi näkyä sinulle.

Kuva 28.

Avaa kansio, jolloin syötät käyttäjätunnuksen ja Samba-palvelun salasanan. Minulla oli käyttäjätunnus pi ja salasana raspberry.

Kuva 29.

Luo kansioon tekstitiedosto.

Kuva 30.

Kirjoita tekstitiedostoon jotakin ja tallenna se.

Kuva 31.

Tarkista putty ohjelman avulla tekstitiedoston sisältö.

Kuva 32.

Sisältö sama kuin Windowssissa kirjoitettu.

Kuva 33.

Lopuksi: Samban asetuksissa oli myös oletuksena, että voit nähdä kotihakemistosi sisällön. Joten sinulla pitäisi olla myös pääsy pi käyttäjätunnuksen kansioon ja vain luku oikeudet.

<-Osa 3. Osa 5.->
©MikaWeb