TakaisinRASPBERRY PI - OPAS OSA 5 - 13.10.2012

Kuva 1.

Tässä osassa luodaan ensimmäinen ohjelma käyttäen apuna c-kieltä.

Kuva 2.

Kirjaudu Raspberryyn puttyn avulla käyttäen pi käyttäjätunnusta. Luodaan nanon avulla c-tiedosto käyttäen kuvassa 2 näkyvää komentoa.

Kuva 3.

Nano tekstieditorin pitäisi avautua ja kirjoitetaan sinne kuvassa 3 näkyvä koodi. Tallenna koodi näppäinyhdistelmällä ctrl+o ja pääset pois editorista ctrl+x yhdistelmällä.

Kuva 4.

Kun olet poistunut tekstieditorista kirjoita komento ls ja pitäisi sinulla näkyä luomasi c-tiedosto kansiossasi. Kuvassa 4 on nähtävillä luomani eka.c tiedosto.

Kuva 5.

Tämän jälkeen käännetään luotu c-tiedosto ohjelmaksi komennolla: cc -o eka eka.c

Mikäli tuli virheitä tarkista tekemäsi tiedosto uudestaan nano-tekstieditorilla. Mikäli käännös sujui ilman ongelmia niin voit syöttää komennon ls ja nyt kansiossasi pitäisi näkyä myös käännetty ohjelma.

Kuva 6.

Tämän jälkeen ajetaan ohjelma, jolloin näytöllesi pitäisi tulostua kuvan 6 kaltaisesti tekstiä ja tämä tapahtuu komennolla: ./eka

<-Osa 4. Osa 6.->
©MikaWeb