TakaisinRASPBERRY PI - OPAS OSA 7 - 21.10.2012

Kuva 1.

Voit käyttää, jotakin tapaa alla olevista esimerkeistä testataksesi gpio-väylän sarjaportin. Testaamiseen tarvitset rs232 muuntimen. Se muuntaa Raspberry piiltä lähtevät TTL-tasoiset sarjaportti signaalit tietokoneen sarjaväylään sopiviksi. Voit rakentaa tarvittavan muuntimen käyttämällä MAX3232 piiriä.

Itse käytin sarjaportin testaamiseen FTDI232BM piiriä, joka toimii rs232 -> usb muuntimena. Piiri hyväksyy TTL-tasoiset sarjaväylä signaalit ja näkyy koneellesi virtuaalisena sarjaporttina.

Tämän lisäksi saatat tarvita myös TTL-muunninta, joka muuntaa Raspberryn 3,3 voltin signaalit 5 voltin signaaleiksi ja päinvastoin. Tämä riippuu mitä rs232 muunninta päädyt käyttämään.

Älä kytke Raspberryn sarjaväylää suoraan tietokoneeseesi ilman oikeanlaista signaalimuunninta!


MiniPiio RS232 v0.20

Testaamiseen voit myös käyttää ainakin Partcon kautta saatavaa MiniPiio RS232 v0.20 lisäkorttia, niin pääset vähemmällä rakentelulla. Huomioi MiniPiio RS232 v0.20 lisäkortin TX on kytketty D9-liittimen pinniin 3 ja RX pinniin 2.

Linkit:

Partco-MiniPiio RS232 v0.20

Datalehdet:
MAX232 - Datalehti
MAX3232 - Datalehti
FTDI232BM - Datalehti

Kuva 2.

Kuvassa 2 on käynnissä sarjaportin testaus rakentamallani FTDI232BM kortilla.

Kuva 3.

Kuvassa 3 on nähtävissä sarjaportin kytkentäpinnit.

Esimerkki 1. Minicom

Kuva 4.

Kirjaudu sisään Raspberryyn ja asennetaan minicom-ohjelma.

Kuva 5.

Kuva 6.

Kuva 7.

Käynnistetään minicom-ohjelma.

Kuva 8.

Kuvan 8 kaltainen ohjelma pitäisi avautua ikkunaasi. Ohjelmasta pääset pois painamalla ctrl+a ja tämän jälkeen painamalla x ja lopuksi painamalla enteriä. Älä sulje ohjelmaa kuitenkaan vielä.

Kuva 9.

Luo uusi yhteys Putty ohjelmaan Raspberry piitä varten käyttäen sarja yhteyttä kuten kuvassa 9. Tallenna asetukset ja käynnistä yhteys.

Kuva 10.

Aseta putty-ikkuna, jossa minicom-ohjelma pyörii ja uusi sarjaportti yhteyttä käyttävä putty-ikkuna vierekkäin. Kirjoittaessasi minicom-ikkunaan tekstiä pitäisi tekstin ilmestyä toiseen ikkunaan.

Kuva 11.

Sama Puttyn ja RealTermin avulla.

Esimerkki 2. Putty

Kuva 12.

Tee uusi sarjayhteys Puttyn avulla ja muuta sarjayhteyden arvot kuvan 12 kaltaiseksi.

Kuva 13.

Tallenna luotu yhteys ja avaa se.

Kuva 14.

Yhteys luotu ja paina enteriä, jolloin piin pitäisi tulostaa kuvassa 15 näkyvä teksti.

Kuva 15.

Kirjaudu sisään ja aloita käyttö.

Esimerkki 3. skripti

Kuva 16.

Luodaan skripti nanon avulla.

Kuva 17.

Kirjoita kuvassa 17 näkyvä skripti. Sarjaportin nopeuden voit määrittää seuraavalla rivillä: ssty -F /dev/ttyAMA0 9600

Kuva 18.

Käynnistä esim. RealTerm ohjelma ja laita sille kuvan 18 asetukset. Tämän jälkeen anna skriptille oikeudet chmod komennolla ja aja se komennolla ./sarjaportti.sh.

<-Osa 6. Osa 8.->
©MikaWeb